Άρθρα

Πώς να συνδέσετε τη φορητή γεννήτρια με τον ηλεκτρικό πίνακα;

Πίνακας περιεχομένωνκαλύτερος πίνακας δρομολογητή

Φορητές γεννήτριες και διακόπτες μεταφοράς

Όταν σκέφτεστε αγορά νέας φορητής γεννήτριας για την εφεδρική χρήση του σπιτιού σας, θα πρέπει επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αγοράσετε μια συσκευή διακόπτη μεταφοράς, η οποία είναι μια ηλεκτρική συσκευή εγκατεστημένη δίπλα στον πίνακα ηλεκτρικού διακόπτη στο σπίτι σας και συνδέεται με όλα τα κυκλώματα στον πίνακα σας που πρέπει να τροφοδοτήσετε κατά τη διάρκεια μιας διακοπής, και προσθέτει ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας στη μονάδα σας. Η ύπαρξη αυτού του διακόπτη δεν είναι μόνο καλή ιδέα, αλλά απαιτείται από τον Εθνικό Ηλεκτρικό Κώδικα για οποιαδήποτε σύνδεση ρεύματος σε ένα σπίτι. Εξετάστε αυτά τα σημεία:

Ένας διακόπτης μεταφοράς διαχωρίζει τα επιλεγμένα κυκλώματα του σπιτιού σας από τα ηλεκτροφόρα καλώδια. αποτρέποντας την τροφοδοσία, η οποία συμβαίνει όταν η τροφοδοσία επιστρέφει κάτω από τις γραμμές χρησιμότητας. Η οπίσθια τροφοδοσία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη γεννήτρια και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ακόμα χειρότερα, το back-feed θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία σε κάθε τεχνικό που εργάζεται στη γραμμή - προκαλώντας τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Έχοντας ένα διακόπτη μεταφοράς αφαιρεί τον κίνδυνο εμφάνισης back-feed και είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος σύνδεσης της γεννήτριας στο σπίτι σας.Φορητά καλώδια επέκτασης γεννήτριας

Η ύπαρξη καλωδίων επέκτασης που πηγαίνουν από και προς τις συσκευές μπορεί να είναι δυσκίνητη και χρονοβόρα. Ένας διακόπτης μεταφοράς σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το σύστημα καλωδίωσης του σπιτιού σας για να τρέχετε οποιαδήποτε συσκευή στο σπίτι σας με τη γεννήτρια σας, γρήγορα και εύκολα. Μεγαλύτερα οικιακά συστήματα όπως ένας φούρνος ή μια αντλία φρεατίου δεν μπορούν να συνδεθούν σε μια γεννήτρια με καλώδιο επέκτασης, οπότε ένας διακόπτης μεταφοράς είναι ο ασφαλέστερος και ευκολότερος τρόπος σύνδεσης αυτών των αντικειμένων στη γεννήτρια. Η διαχείριση ισχύος με διακόπτη μεταφοράς είναι πολύ εύκολη. Μπορείτε εύκολα να ελέγξετε τα διάφορα κυκλώματα για να καλύψετε καλύτερα τις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας σε ισχύ.

Όλα αυτά σας βοηθούν να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μικρότερο, λιγότερο ακριβό γεννήτρια για την κάλυψη των αναγκών ισχύος σας, λειτουργώντας έτσι τη γεννήτρια σας πιο αποτελεσματικά - με λιγότερη προσπάθεια από την πλευρά της και από εσάς. Η χρήση ενός διακόπτη καθολικής μεταφοράς, για παράδειγμα, μπορεί να αυξήσει τη λειτουργικότητα της γεννήτριας σας, κάνοντάς την να χρησιμοποιεί 20% περισσότερη χωρητικότητα. Ζητήστε από έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει το διακόπτη μεταφοράς στο σπίτι σας και να το συνδέσετε στον κύριο πίνακα διακοπτών.

Χρήση του διακόπτη Main Breaker

Ο κύριος διακόπτης στο διακόπτη θα αλλάξει την πηγή ισχύος από το βοηθητικό πρόγραμμα στη γεννήτρια. Το σπίτι δεν μπορεί να συνδεθεί τόσο με τη γεννήτρια όσο και με την τροφοδοσία ταυτόχρονα και ο κύριος διακόπτης μεταφέρει αυτήν την τροφοδοσία. Αυτό σταματά την ισχύ της γεννήτριας από την τροφοδοσία της γεννήτριας. Υπάρχουν ορισμένα κυκλώματα στο διακόπτη μεταφοράς και μπορείτε να ζητήσετε από τον ηλεκτρολόγο να αντιστοιχίσει κάθε κύκλωμα σε ένα συγκεκριμένο φορτίο, για παράδειγμα, το φούρνο, την αντλία φρεατίου, τα φώτα και το ψυγείο.

σχόλια τύπου drill

Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε κυκλώματα για την τροφοδοσία ενός δωματίου. Εάν έχετε περισσότερες συσκευές σε διαφορετικά κυκλώματα από ό, τι η γεννήτρια είναι σε θέση να παρέχει ταυτόχρονα, ο διακόπτης μεταφοράς το κάνει βολικό για εναλλαγή μεταξύ αυτών των διαφορετικών φορτίων απενεργοποιώντας το ένα και το άλλο. Ένας διακόπτης μεταφοράς διευκολύνει τη διαχείριση και τη διατήρηση της χρήσης ενέργειας, μεγιστοποιώντας την απόδοση της γεννήτριας σας.